українською polska

Uratować Merkurego

Inicjatywa na rzecz renowacji rzeźby Merkurego we Lwowie

 • Ozdoba ulic Strzelców Siczowych i Hnatiuka(byłych 3 Maja i Jagiellońskiej)
 • Dzieło słynnego lwowskiego artysty
 • Symbol i talizman komercyjnego i przemysłowego postępu Lwowa
 • Nie stracimy go!

Etapy ratunku

1. akcja: krótkie badanie zabytku (nie tylko Merkurego, lecz także innych elementów kompozycji, na przykład „koło fortuny” czy anioły) oraz stworzenie zadania konserwacyjnego (ułożenie wniosku o realizacji projektu, formułowanie zadania z podaniem różnych zabiegów konserwacyjnych, ich kolejności)

 • kto koordynuje: Andrij Saluk
 • kto wykonuje: lwowscy architekci (Jurij Duby, Roman Huculak)
 • kto wydaje pozwolenie: Dział Architektury i Dziedzictwa Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej (Lilia Onyszczenko)
 • cena sprawy: 5000 hrywien;
 • czas rozwiązania: 2 tygodnie;

2. akcja: opracowanie projektu konserwacji (faktyczne przygotowanie technologii konserwacji)

 • kto koordynuje: Andrij Saluk
 • kto wykonuje: Państwowe Centrum Restauracji i Konserwacji (Kijów)
 • kto wydaje pozwolenie: Dział Architektury i Dziedzictwa Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej (Lilia Onyszczenko)
 • cena sprawy: 25000 hrywien
 • czas rozwiązania: 4 tygodnie

3. akcja: właśnie renowacja

 • kto koordynuje: my wszyscy
 • kto wykonuje: Organizacja, posiadająca pozwolenie (licencję) na wykonanie prac konserwatorskich (Kapustiak, Dzyndra)
 • kto wydaje pozwolenie: Dział Architektury i Dziedzictwa Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej (Lilia Onyszczenko)
 • cena sprawy: 10% wynosi dokumentacja, 90% - właśnie konserwacja (300000 hrywien)
 • czas rozwiązania: 12 tygodni

PS. Najważniejszą sprawą w tym przypadku jest raczej kwestia dostępu do zabytku, dźwig, konstrukcja etc